Szkoła Policealna w Warszawie to szkoła prowadzona na podbudowie technikum lub liceum o cyklu kształcenia od jednego roku do dwóch lat. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa weekendy w miesiącu (sobota, niedziela) w godz. 8.00 – 16.00. Słuchacze przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskują tytuł technika po zdanym egzaminie. Szkoła jest płatna – 250,00 zł miesięcznie.

 

Prowadzimy nabór na następujące kierunki w roku szkolnym 2017/2018:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • technik administracji,
 • technik rachunkowości,

 

Warunkiem uruchomienia kierunku jest utworzenie grupy minimum 10 osób. Zapisy w sekretariacie szkoły w godz. 10.00 – 16.00.

 

Szkolny plan nauczania dla Szkoły Policealnej na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy (cykl kształcenia: 1,5 roku):

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • podstawy prawa pracy,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • ergonomia w procesie pracy,
 • zagrożenia w środowisku pracy,
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolny plan nauczania dla Szkoły Policealnej na kierunku technik administracji (cykl kształcenia – 2 lata):

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język obcy w administracji,
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • podstawy finansów publicznych,
 • wykonywanie pracy biurowej,
 • postępowanie w administracji.

 

Szkolny plan nauczania dla Szkoły Policealnej na kierunku opiekunka dziecięca:

 • podstawy funkcjonowania człowieka w środowisku (m.in. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, promowanie zdrowia, stosowanie przepisów bhp),
 • rozwój psychomotoryczny małego dziecka (m.in. rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka, opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju),
 • pielęgnacja dziecka (m.in. pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego), – prace artystyczne i techniczne (m.in. wspomaganie rozwoju dziecka muzyką oraz literaturą dziecięcą),
 • praktyka zawodowa.

 

Szkolny plan nauczania dla Szkoły Policealnej na kierunku technik rachunkowości (cykl kształcenia – 2 lata):

 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej,
 • język angielski w rachunkowości,
 • rachunkowość finansowa,
 • wynagrodzenia i podatki,
 • biuro rachunkowe,
 • dokumentacja biurowa,
 • biuro wynagrodzeń i podatków,
 • praktyka zawodowa.

 

Szkoły policealne dla dorosłych od lat zyskują systematycznie coraz większą popularność. Wiąże się to z faktem, że szkoły policealne pobierają dużo niższe czesne niż szkoły wyższe oraz ukierunkowane są na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych. W ramach obowiązkowych praktyk oraz nauki przedmiotów specjalistycznych zapewniają naukę zawodu oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy.

 

Zachęcamy do podjęcia nauki w Szkole Policealnej w Warszawie. Dobre specjalizacje dają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.