Szkoła Główna Biznesu to szkoła dla dorosłych pragnąca dalej się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. Szeroka oferta dydaktyczna obejmująca naukę w liceum ogólnokształcącym oraz szkole policealnej w Warszawie daje szerokie spectrum wyboru. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia dzięki współpracy z wybitnymi pedagogami i profesorami. Warto podkreślić, że posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nasze kursy zawodowe pomogą Ci w podjęciu pracy w wymarzonej profesji – przedstawiciela handlowego, księgowej, czy asystentki. Prowadzone kursy dla opiekunek dają solidne podstawy w wykonywaniu zawodu profesjonalnej niani. Nauka w naszych szkoła dla dorosłych to gwarancja sukcesu.

*
Kierunek
Semestr:
System:
Terminy:

Dane Osobowe

Imiona:
Nazwisko:
Nazwisko Panieńskie:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
Płeć:
kobietamężczyzna

Adres zameldowania

Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Miasto:
Województwo:

Adres do korespondencji

Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Miasto:
Województwo:
Email:
Tel. stacjonarny:
Tel komórkowy:

Pozostałe dane

Seria i nr dokumentu tożsamości:
Wydany przez:
PESEL: