Nauczyciele native-speaker z wykształceniem pedagogicznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadzą zajęcia w języku obcym, dzięki czemu dzieci mają okazję osłuchania się z  językiem oraz wyćwiczenia prawidłowej wymowy.


Nauczyciele mówią do dzieci prostym językiem i z dużą ilością powtórzeń, dzięki czemu nowe słowa i zwroty są dla dzieci szybko zrozumiałe oraz łatwo i trwale przez nie zapamiętywane.


Kursy prowadzone są w dwóch semestrach:

I semestr rozpoczyna się od października 2015r do stycznia 2016r.

II semestr  rozpoczyna się od lutego 2016r. do czerwca 2016r.

Kursy będą organizowane  w grupach maksymalnie 20-osobowych, ale nie mniejszych niż 6-osobowych.