Liceum Ogólnokształcące to szkoła o trzyletnim cyklu kształcenia z uprawnieniami szkoły publicznej. Wszystkie zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa weekendy w miesiącu (sobota, niedziela) w godz. 08.00 – 16.00.

 

Liceum ogólnokształcące to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową i teraz chcą uzupełnić swoje wykształcenie oraz uzyskać świadectwo maturalne. Po ukończeniu liceum można kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach.

 

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą przyjmowani od razu do 2 klasy.

 

Szkolny plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.