Harmonogram egzaminów poprawkowych

 

Egzaminy poprawkowe maturalne – dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminów pisemnych poprawkowych odbędzie się w szkole macierzystej w dniu 20 sierpnia 2019r. o godz. 9:00.

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2019

Część pisemna

06 maja 2019 r.

– j. polski (poziom podstawowy) godz. 9:00

– j. polski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

 

07. maja 2019 r. 

-matematyka (poziom podstawowy) godz. 9:00

 

08 maja 2019r.

– j. angielski (poziom podstawowy) godz. 9:00

– j. angielski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

 

15 maja 2019r.

– geografia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 9:00

 

Absolwenci kończący Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Policealną w danym roku szkolnym, są zwolnieni z opłat za egzaminy. Absolwenci podchodzący do egzaminów poprawkowych, dokonują opłat za każdy egzamin w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe, zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym roku szkolnym przez organ prowadzący (za każdy egzamin – 100 zł).

Opłaty za egzamin poprawkowy semestralny z jednego przedmiotu – 50zł

 

Opis zakresu egzaminu z przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a także przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w poszczególnych informatorach na stronach:

www.oke.waw.pl

www.cke.edu.pl