Technikum Handlowe

Technikum Handlowe w Warszawie na podbudowie szkoły podstawowej/gimnazjum o czteroletnim cyklu kształcenia posiada uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia odbywają się TYLKO w systemie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku lub 3 dni w tygodniu, godziny zajęć dostosowane do ilości osób w grupie). Słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zdany egzamin oznacza uzyskanie tytułu technika handlowca).

 

Szkolny plan nauczania dla Technikum Handlowego:

1. Przedmioty ogólne:

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • technologia informacyjna,

2. Przedmioty zawodowe:

 • podstawy ekonomii,
 • ekonomika handlu,
 • statystyka,
 • rachunkowość handlowa,
 • marketing,
 • elementy prawa,
 • towaroznawstwo,
 • język angielski zawodowy,
 • pracownia informatyczno-ekonomiczna,
 • praktyka zawodowa.

Zapraszamy również do Technikum Ekonomicznego czy Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie nasze szkoły: szkołę policealną, technikum oraz kursy biznesowe, zawodowe i maturalne znajdziesz w jednym miejscu w Warszawie.