• Nowe kursy

  Do naszej oferty dodaliśmy trzy nowe kursy!

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

   

  Kurs języka angielskiego lub języka niemieckiego dla osób niepełnosprawnych.

  Zapraszamy na kursy nauki tańca dla dzieci.

  Kursy języków obcych dla dzieci – język angielski, hiszpański, chiński

 • Harmonogram egzaminów poprawkowych

  Egzaminy poprawkowe semestralne – dla wszystkich słuchaczy i typów szkół odbędzie się w szkole w dniu, 29 sierpnia 2016r. o godz. 15:00

   

  Egzaminy poprawkowe maturalne – dla wszystkich typów szkół zdających, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminów pisemnych poprawkowych odbędzie się w szkole macierzystej w dniu 23 sierpnia 2016r. o godz. 9:00

   

  Terminy zjazdów w roku szkolnym 2016/2017

  Wrzesień – 24, 25
  Październik – 8.9.22.23
  Listopad – 5,6,19,20
  Grudzień – 3,4,17,18
  Styczeń – 14,15,21,22
  Luty – 4,5,11,12
  Marzec – 4,5,18,19
  Kwiecień – 1,2,22,23
  Maj – 6,7,20,21
  Czerwiec – 3,4,10,11

   

  Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2017

  Część pisemna

  04 maja 2017 r.

  – j. polski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. polski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  05. maja 2017 r. 

  -matematyka (poziom podstawowy) godz. 9:00

   

  08 maja 2017r.

  – j. angielski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. angielski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

  09 maja 2017r.

  – matematyka (poziom rozszerzony) godz. 9:00

   

  10 maja 2017r.

  – wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 9:00
  – informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 14.00

   

  11 maja 2017r.

  – j. niemiecki (poziom podstawowy) godz. 9:00 i poziom rozszerzony godz. 14.00

   

  12 maja 2017r.

  – biologia (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) godz. 9:00

   

  15 maja 2017r.

  – historia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 9:00

   

  16 maja 2017r.

  – chemia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 09:00

   

  17 maja 2017r.

  – język rosyjski (poziom podstawowy) godz. 9:00 (poziom rozszerzony) godz.14.00

   

  18 maja 2017r.

  – fizyka (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) godz. 9:00

   

  Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym

  dla zdających wszystkich typów szkół:

   

  – część pisemna 22 sierpnia 2017r. godzina 9:00

   

  Absolwenci kończący szkołę każdego typu, w danym roku szkolnym są zwolnieni z opłat za egzaminy. Absolwenci podchodzący do egzaminów poprawkowych, dokonujących opłat za każdy egzamin w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe, zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym doku szkolnym przez właścicielki szkoły (za każdy egzamin – 100 zł).

   

  Opłaty za egzamin poprawkowy semestralny z jednego przedmiotu – 50zł

   

  Opis zakresu egzaminu z przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a także przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w poszczególnych informatorach na stronach:

  www.oke.waw.pl

  www.cke.edu.pl