• Nowe kursy

  Do naszej oferty dodaliśmy trzy nowe kursy!

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

   

  Kurs języka angielskiego lub języka niemieckiego dla osób niepełnosprawnych.

  Zapraszamy na kursy nauki tańca dla dzieci.

  Kursy języków obcych dla dzieci – język angielski, hiszpański, chiński

 • Harmonogram egzaminów poprawkowych

  Egzaminy poprawkowe semestralne – dla wszystkich typów szkół odbędzie się w szkole w dniu, 30 sierpnia 2018r. o godz. 15:00

   

  Egzaminy poprawkowe maturalne – dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminów pisemnych poprawkowych odbędzie się w szkole macierzystej w dniu 21 sierpnia 2018r. o godz. 9:00

   

  Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2018

  Część pisemna

  04 maja 2018 r.

  – j. polski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. polski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  07. maja 2018 r. 

  -matematyka (poziom podstawowy) godz. 9:00

   

  08 maja 2018r.

  – j. angielski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. angielski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  14 maja 2018r.

  – geografia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 14:00

   

  Absolwenci kończący Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Policealną w danym roku szkolnym, są zwolnieni z opłat za egzaminy. Absolwenci podchodzący do egzaminów poprawkowych, dokonują opłat za każdy egzamin w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe, zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym roku szkolnym przez organ prowadzący (za każdy egzamin – 100 zł).

  Opłaty za egzamin poprawkowy semestralny z jednego przedmiotu – 50zł

   

  Opis zakresu egzaminu z przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a także przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w poszczególnych informatorach na stronach:

  www.oke.waw.pl

  www.cke.edu.pl

 • TERMINY ZJAZDÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  WRZESIEŃ – 30/09
  PAŹDZIERNIK – 01/10, 14,15/10 , 28,29/10
  LISTOPAD – 18,19/11 , 25,26/11
  GRUDZIEŃ – 9,10/12 , 16,17/12
  STYCZEŃ – 7/01 , 13,14/01
  LUTY – 3,4/02 , 17,18/02
  MARZEC – 3,4/03 , 24,25/03
  KWIECIEŃ – 7,8/04 , 21,22/04
  MAJ – 12,13/05 , 26,27/05
  CZERWIEC – 9,10/06 , 16,17/06