• Nowe kursy

  Do naszej oferty dodaliśmy trzy nowe kursy!

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

   

  Kurs języka angielskiego lub języka niemieckiego dla osób niepełnosprawnych.

  Zapraszamy na kursy nauki tańca dla dzieci.

  Kursy języków obcych dla dzieci – język angielski, hiszpański, chiński

 • Harmonogram egzaminów poprawkowych

  Egzaminy poprawkowe semestralne – dla wszystkich słuchaczy i typów szkół odbędzie się w szkole w dniu, 24 sierpnia 2015r. o godz. 15:00

   

  Egzaminy poprawkowe maturalne – dla wszystkich typów szkół zdających, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminów pisemnych poprawkowych odbędzie się w szkole macierzystej w dniu 25 sierpnia 2015r. o godz. 9:00

   

  Terminy zjazdów w roku szkolnym 2015/2016

  Wrzesień – 26, 27

  Październik – 10.11.17.18

  Listopad – 7,8,21,22

  Grudzień – 5,6,12,13

  Styczeń – 9,19,23,24

  Luty – 20,21,27,28

  Marzec – 5,6,19,20

  Kwiecień – 9,10,16,17

  Maj – 7,8,21,22

  Czerwiec – 4,5,11,12

   

  Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2016

  Część pisemna

  04 maja 2016 r.

  – j. polski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. polski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  05. maja 2016 r. 

  – j. angielski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. angielski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  06 maja 2016r.

  – matematyka (poziom podstawowy) godz. 9:00

   

  09 maja 2016r.

  – matematyka (poziom rozszerzony) godz. 9:00

   

  10 maja 2016r.

  – wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 9:00

   

  11 maja 2016r.

  – biologia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 9:00

   

  12 maja 2016r.

  – j. niemiecki (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. niemiecki (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  13 maja 2016r.

  – geografia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 14:00

   

  17 maja 2016r.

  – historia (poziom podstawowy i rozszerzony) godz. 9:00

   

  18 maja 2016r.

  – j. rosyjski (poziom podstawowy) godz. 9:00

  – j. rosyjski (poziom rozszerzony) godz. 14:00

   

  Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym

  dla zdających wszystkich typów szkół:

   

  – część pisemna 23 sierpnia 2016r. godzina 9:00

  – część ustna 24-26 sierpnia 2016r.

   

  Absolwenci kończący szkołę każdego typu, w danym roku szkolnym są zwolnieni z opłat za egzaminy. Absolwenci podchodzący do egzaminów poprawkowych, dokonujących opłat za każdy egzamin w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe, zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym doku szkolnym przez właścicielki szkoły (za każdy egzamin – 100 zł).

   

  Opłaty za egzamin poprawkowy semestralny z jednego przedmiotu – 50zł

   

  Opis zakresu egzaminu z przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a także przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w poszczególnych informatorach na stronach:

  www.oke.waw.pl

  www.cke.edu.pl